064/481-4516   |   062/278-559   |   info@gardenart.rs   |   Facebook

Košenje trave na svim vrstama terena

Poruči uslugu

Lep,negovan travnjak daje prvi utisak Vašoj uređenoj zelenoj površini. Pružamo usluge košenja trave i krčenja korova na svim terenima,svih namena. Svu pokošenu travu,po Vašoj želji,odnosimo i posebnu paznju poklanjamo uredno ostavljenom travnjaku i površinama koje ga okružuju.

  •  Košenje trave…………………………………………………3 din\m2
  •  Košenje sa uklanjanjem korova i šiblja……………………8 din\m2

 Cena važi za površine do 1000m2

 Minimalana naplata sa izlaskom 1000 din

Preko:

  •  1000 m2 popust 20%
  •  2000 m2 popust 30%
  •  5000 m2 popust 40%
kosenje trave
kosenje trave
kosenje trave
kosenje trave
kosenje trave
kosenje trave

Paketi usluga

  • U našoj ponudi se nalazi i usluga stalnog i periodičnog održavanja zelenih površina.
  • Cena se dobija sabiranjem svih potrebnih usluga iz redovnog cenovnika i na konačan zbir dajemo popust 20%
  • Kontaktirajte nas da zajedno procenimo koji paket Vama najviše odgovara.

Kontakt